Εργαστήριο χαρακτηρισμού υλικών με τεχνικές απορρόφησης ακτίνων Χ

Τμήμα Φυσικής - Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -54124 Θεσσαλονίκη
Τel. & Fax: 2310 998936 e-mail: paloura@auth.gr

Πληροφορίες Φωτογραφίες Δημοσιεύσεις   Links Η ακτινοβολία Σύγχροτρον

Συνεργαζόμενες ομάδες & Εργαστήρια

Εργαστήριο Κατεργασίας και Αδρανοποίησης Βιομηχανικών Αποβλήτων  

Θ. Καρακώστας (Καθηγητής Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ)

Θ. Κεχαγιάς (Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ)

Δρ. Π. Κάβουρας

Γ. Καϊμακάμης 

 

 

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας (Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ)

Φ. Κομνηνού (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ)

Χ. Λιούτας (Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ)

Ν. Βουρουτζής (Λέκτορας Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ)

Δρ.Γ. Δημητρακόπουλος

Ι. Κιοσέογλου

 

Ομάδα Μαγνητικών Μετρήσεων (Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ)

        Ο. Καλογήρου (Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ)