Εργαστήριο χαρακτηρισμού υλικών με τεχνικές απορρόφησης ακτίνων Χ

Τμήμα Φυσικής - Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -54124 Θεσσαλονίκη
Τel. & Fax: 2310 998936 e-mail: paloura@auth.gr

Πληροφορίες Φωτογραφίες Δημοσιεύσεις   Links Η ακτινοβολία Σύγχροτρον

Πληροφορίες για την εργαστήριο χαρακτηρισμού υλικών με τεχνικές απορρόφησης ακτίνων Χ

Τα μέλη της ερευνητικής ομάδος χαρακτηρισμού υλικών με τεχνικές απορρόφησης ακτίνων Χ ενεργοποιούνται ερευνητικά στον χώρο του χαρακτηρισμού υλικών με τεχνικές απορρόφησης ακτινοβολίας synchrotron από το 1990. Τα πειράματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις σύγχροτρον της Ευρώπης BESSY-I και ΒΕSSY-II, HASYLAB, ESRF και ELETTRA με χρηματοδότηση από τα προγράμματα LSI, HCM και TMR. H ομάδα έχει ενεργό συνεργασία και με άλλα ιδρύματα του εξωτερικού, όπως το Hahn-Meitner-Institute, Boston University, University of Bologna κλπ. καθώς και με ερευνητικές ομάδες του ΑΠΘ και άλλων ΑΕΙ καθώς και ελληνικών ερευνητικών κέντρων.

 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι ο χαρακτηρισμός κρυσταλλικών, πολυκρυσταλλικών και άμορφων υλικών με τις τεχνικές απορρόφησης ακτίνων Χ EXAFS, NEXAFS και SEXAFS.

 

Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου συνοψίζεται ως εξής:

1. Xαρακτηρισμός της νανοδομής (αποστάσεις πλησιέστερων γειτόνων/ μήκος δεσμών, αριθμοί συναρμογής, γωνίες δεσμών) σε υμένια SiNx.

2. Επίδραση διεργασιών εμφύτευσης, οξείδωσης κλπ στην νανοδομή ενώσεων του Si καθώς και σε γυαλιά και νιτρίδια της στήλης ΙΙΙ του περιοδικού πίνακα (GaN, InN, AlN, InGaN, AlGaN).

3. Νανοδομή υλικών όγκου και λεπτών υμενίων καθώς και της επιφάνειας ημιαγωγικών/ ηλεκτρονικών υλικών.

4. Επίδραση της ανόπτησης και ακραίων θερμοκρασιών (20 Κ 1300 Κ) στην νανοδομή των υλικών.

5. Διερεύνηση σχέσεων νανοδομής με μακροσκοπικές ιδιότητες.

 

Photo album

 

Δημοσιεύσεις

 

Διπλωματικές

Ερευνητές

Δρ. Ελένη Κ. Παλούρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

Δρ. Γιάννης Αντωνόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

Δρ. Σωτήριος Βες, Καθηγητής

Δρ. Μαρία Κατσικίνη

Δρ. Μαυροειδής Αγγελακέρης

Δρ. Ιωάννης Καλόμοιρος

Δρ. Αθηνά Γκινούδη

κ. Φανή Πινακίδου, υποψήφια διδάκτωρ

Εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών σε πειράματα EXAFS & NEXAFS

Μαρία Σπυροπούλου

Παναγιώτης Γκρέκος

Σωτηρία Γαλατά

Δημήτρης Κουτσουράς