Εργαστήριο χαρακτηρισμού υλικών με τεχνικές απορρόφησης ακτίνων Χ

Τμήμα Φυσικής - Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -54124 Θεσσαλονίκη
Τel. & Fax: 2310 998936 e-mail: paloura@auth.gr

Πληροφορίες Φωτογραφίες Δημοσιεύσεις   Links Η ακτινοβολία Σύγχροτρον

Δικτυακοί τόποι εργαστηρίων παραγωγής ακτινοβολίας Σύγχροτρον

SRS Daresbury (Ην. Βασίλειο) www.srs.ac.uk/srs
ESRF Grenoble (Γαλλία) www.esrf.fr
BESSY II Berlin (Γερμανία) www.bessy.de
HASYLAB  Hamburg (Γερμανία) www.hasylab.de
ELETTRA Trieste (Ιταλία) www.elettra.trieste.it
MAX Lab Lund (Σουηδία) www.maxlab.lu.se
APS Argonne Nat. Lab. (ΗΠΑ) www.aps.anl.gov/aps/frame_home.html
ALS Lawrence Berkeley Nat. Lab.(ΗΠΑ) www-als.lbl.gov/als/
NSLS II Brookhaven Nat. Lab.(ΗΠΑ) www.nsls.bnl.gov
   
Λοιποί δικτυακοί τόποι

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

Κεντρική Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Φυσική Υλικών"

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Mικροσκοπίας Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ

Δίκτυο Εργαστηρίων Διαχείρισης Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων 

Δίκτυο Εργαστηρίων Ανάπτυξης και Χαρακτηρισμού Μαγνητικών Υλικών (MAG-NET)