Εργαστήριο χαρακτηρισμού υλικών με τεχνικές απορρόφησης ακτίνων Χ

Τμήμα Φυσικής - Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -54124 Θεσσαλονίκη
Τel. & Fax: 2310 998936 e-mail: paloura@auth.gr

 Πληροφορίες Φωτογραφίες Δημοσιεύσεις   Links Η ακτινοβολία Σύγχροτρον

Φωτογραφίες από πειράματα σε  εργαστηρία παραγωγής ακτινοβολίας Σύγχροτρον

Ο μονοχρωμάτορας SX700 αμέσως μετά τη μεταφορά του στη BESSY-II

Μαρία Κατσικίνη (BESSY-I)

Φανή Πινακίδου (BESSY Users Meeting)

 

Γιάννης Καλόμοιρος - Elizabeth Holub-Krappe (BESSY-I)

 

Ελένη Παλούρα - Patrick Bressler (BESSY-I)