Εργαστήριο χαρακτηρισμού υλικών με τεχνικές απορρόφησης ακτίνων Χ

Τμήμα Φυσικής - Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -54124 Θεσσαλονίκη
Τel. & Fax: 2310 998936 e-mail: paloura@auth.gr

Πληροφορίες Φωτογραφίες Δημοσιεύσεις   Links Η ακτινοβολία Σύγχροτρον

Διπλωματικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε διατάξεις παραγωγής ακτινοβολίας Σύγχροτρον

Διπλωματικές προπτυχιακών φοιτητών.

 

Παναγιώτης Γκρέκος (1994) 

Χαρακτηρισμός υλικών με την μέθοδο της απορρόφησης ακτίνων Χ : Εφαρμογή σε buried SiN

 

 Μαρία Κατσικίνη (1994)

"Χαρακτηρισμός εμφυτευμένων υμενίων με τεχνικές απορρόφησης ακτίνων Χ: EXAFS και NEXAFS"

 

Olaf van der Meer (1998)

"Development of a windows program for information depth calculation and self-absorption corrections for XAFS"

 

Stijn Donders (2001)

" SPECTRUM: A windows application to view EXAFS spectra"

 

 

Διπλωματικές μεταπτυχιακών φοιτητών.

 

Κατερίνα Γκανάτσιου (1997)

Επίδραση της ανόπτησης στη στοιχειομετρία buried SiNx : Μελέτη με φασματοσκοπία NEXAFS

 

Ανδρέας Πεχλιβανίδης (1998)

Περίσσεια Ν σε buried SixOyNz: Μελέτη με φασματοσκοπία απορρόφησης ακτίνων Χ.

 

Φανή Πινακίδου (2001)

"Χαρακτηρισμός υμενίων SixNyOz και SixOy με τεχνικές απορρόφησης ακτίνων Χ"