Εργαστήριο χαρακτηρισμού υλικών

με τεχνικές απορρόφησης ακτίνων Χ

XAFS characterization Lab

Hit Counterεπισκέψεις

 
 

Πληροφορίες   Φωτογραφίες   Δημοσιεύσεις   Links    Η ακτινοβολία Σύγχροτρον

Τel. & Fax: 2310 998036
e-
mail: paloura@auth.gr

Η συμμετοχh της ελλαδασ στο ESRF  

 

Τελευταία ενημέρωση 25-4-2004